Saare Tare

Saare Tare põhitegevuseks on käsitöö palkmajade tootmine. Ehitame maju nii ümar kui ka tahutud palgist.

Palkmajade, mis on mõeldud aastaringseks kasutamiseks, seinad ehitame ümarpalgi puhul 250 - 400 mm paksused ja saepalgi puhul 200 - 250 mm paksused.

Saunade ja suvilate seintes kasutame palki läbimõõduga 230- 250 mm (ümarpalk) ja 150 - 200 mm (saepalk).

Kuna meie palkehitised valmivad käsitööna on iga ehitis ainulaadne. Meil puudub palkmajade tüüpkataloog. Me valmistame tellija kavandite ja projektide alusel, tellija soovidele vastava maja.

Saame pakkuda ka „võtmed kätte” varianti.